Μυστηριώδης Shapeshifter Γιαγιά/Ανδρας

Description:

Μυστηριώδης γιαγιά, εμφανίστηκε κοντά στην σκουριασμένη Portcullis.

Bio:

Αφού προσποιήθηκε οτι δεν βλέπει, έπεισε τον Bhaltair Gragu να την βοηθήσει να σώσει τον ετοιμοθάνατο υιό της.

Μετά από διαμαρτυρίες τουEreger, o Bhaltair Gragu άφησε το χέρι της και της έδωσε έναν χτύπο με τη Βαριοπούλα!

Σαν να μην πέρασε μια στιγμή, μεταμορφώθηκε σε έναν άνδρα και απειλώντας τον Ereger, εξαφανίστηκε τρέχοντας μέσα στο πυκνό δάσος…

Δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα ξαναπέσουμε πάνω σε αυτό το πλάσμα…

Μυστηριώδης Shapeshifter Γιαγιά/Ανδρας

Alariath's Curse of Strahd Norshgaath